niedziela, 4 marca 2018

Dzień po dniu

4 marca 2018

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne...

Ja jestem Pan, Bóg twój...

Jedyny Bóg Jahwe jest moim Bogiem...
On objawił się jako Ojciec, Syn i Duch Święty...
Wierzę i idę drogą Jego przykazań...
Prawo Boże jest drogowskazem do nieba...

Krzyż Jezusa jest mądrością i mocą...
Z Chrystusem jednoczę się w krzyżu...
On jest moim Przyjacielem - kocha mnie...
Uwierzyłem Jego miłości - idę Jego drogą...

Świątynia - miejsce czci Boga - moje serce...
Chcę wielbić mego Boga bez końca - chwała...
Człowieczeństwo Jezusa jest domem Boga...
Jesteśmy jego ludem - Bóg jest pośród nas...

Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo...

Brak komentarzy: