piątek, 2 marca 2018

Dzień po dniu

2 marca 2018

Wspomnijcie cuda, które Pan Bóg zdziałał...

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne...

Otwieramy nasze serca - Bóg jest miłością...
Jezus ukrzyżowany bierze grzechy świata...
Zbawienie jest darem miłosiernego Ojca...
Zaufaj Panu - pozwól niech prowadzi ciebie...

Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła...  

Brak komentarzy: