czwartek, 8 marca 2018

Dzień po dniu

11 marca 2018

Kościele święty, nie zapomnę ciebie...

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę...

Z dna zagłady mnie wydobył - jestem ocalony...
W ciemności mego życia dziś światło rozbłysło...
Wywyższony na krzyżu jest Panem wszechświata...
Patrz na Niego dziś - jest obliczem Ojca w nienie...

Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego...  

Brak komentarzy: