poniedziałek, 12 marca 2018

Dzień po dniu

12 marca 2018

Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś...

Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię...

Śmierć nie jest końcem - to przejście w nowy świat...
Jezus przetarł szlak przez mękę i krzyż do chwały...
Idziemy Jego drogą przez wiarę - Duch nas wspomaga...
Z nadzieją patrzymy na kres, który jest szczęśliwością... 

I uwierzył on sam i cała jego rodzina...

Brak komentarzy: