piątek, 1 czerwca 2018

Dzień po dniu

1 czerwca 2018

Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię...

Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych...

Wiara otwiera oczy - nadaje sens codzienności...
Wiara sprawia skuteczność naszych modlitw...
Jest źródłem radości nawet pośród przeciwności...
Jest otwarta na człowieka - gościnna, wspierająca...

Świat potrzebuje dziś ludzi żywej wiary...
Trzeba nam iść za Jezusem - być uczniem...
Aby w namaszczeniu Ducha służyć ludziom...
Misja Jezusa ma swoje przełożenie w nas...

Miejcie wiarę w Boga...  

Brak komentarzy: