środa, 13 czerwca 2018

Dzień po dniu

13 czerwca 2018

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem...

Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami,
prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń...

Twoje nakazy, Panie, są przestrzenią mojej miłości...
Twoje prawo jest drogą życia - Tobie Jezu ufam...
Miłość jest wypełnieniem prawa - jesteś Miłością...
Twoje życie, Jezu i krzyż jest wypełnieniem Prawa...

Ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie...  

Brak komentarzy: