czwartek, 7 czerwca 2018

Dzień po dniu

7 czerwca 2018

Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami...

Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida, On według Ewangelii mojej powstał z martwych...

Jezus ciebie pochwycił - nie możesz zapomnieć...
Jesteś Jego przyjacielem - jest blisko, kocha cię...
On prowadzi cię - zaufaj i podążaj za Nim dziś...
Twoje życie to Miłość - Bóg i człowiek - dziś...

Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem.
Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą...
Drugie jest to; Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego...
  

Brak komentarzy: