niedziela, 10 czerwca 2018

Dzień po dniu

10 czerwca 2018

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia...

Gdzie jesteś?...

Człowiek zerwał więź przyjaźni z Bogiem...
Chowa się i ucieka przed Bogiem w krzaki...
Grzech jest ciemnością i śmiercią człowieka...
Bóg nie rezygnuje nie odrzuca - kocha i szuka...

Będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony...

Idziemy przez świat, który rozsypuje się i ginie...
Wszystko przemija - Jezus zmartwychwstał...
Prowadzi nas przez śmierć do domu Ojca...
Uzdrawia nasze nadzieje - jest perspektywa...

Odszedł od zmysłów...

Brak komentarzy: