sobota, 2 czerwca 2018

Dzień po dniu

4 czerwca 2018

Tobie, mój Boże, ufam całym sercem...

Zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice...

Jezu jesteś nadzieją - idziemy za Tobą...
Jesteś naszym życiem - Jezu ufamy Tobie...
Należymy do Ciebie - jako bracia Twoi...
Przyjaźń z Tobą jest radością każdego dnia...

Kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła...   

Brak komentarzy: