czwartek, 7 lutego 2019

Dzień po dniu

7 lutego 2019

W swojej świątyni łaskę okazałeś...

Zaczął rozsyłać ich po dwóch... 
Dał im też władzę nad duchami nieczystymi...

Jestem tu, bo mnie wybrałeś...
Twój Duch mnie namaścił...
Dotykać chorych, uzdrawiać...
Głosić miłość - czystość serc...

Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się... 
Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali...
  

Brak komentarzy: