poniedziałek, 4 lutego 2019

Dzień po dniu

4 lutego 2019

Bądźcie odważni, ufający Panu...

Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój...

Jesteśmy w drodze - przeprawiamy się na drugi brzeg...
Niespodzianki są wciąż darem i wyzwaniem dla nas...
Pan przychodzi do jaskini mego grobu - abym wyszedł...
Daje mi nowe serce, nowe oczy - posyła, aby się dziwili...

Wracaj do domu, do swoich, i opowiedz im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą...
  

Brak komentarzy: