piątek, 8 lutego 2019

Dzień po dniu

8 lutego 2019

Pan moim światłem i zbawieniem moim...

Niech trwa w was braterska miłość...
Nie zapominajcie też o gościnności...

Bądź odważny i czysty - świadek prawdy i miłości...
Nie myśl o sobie - korzyści materialne odłóż na bok...
Bóg nagradza bezinteresownych - zaufaj dziś Panu...
Prawdę głoś z miłością, nawet za cenę utraty życia...

Nie wolno ci mieć żony twego brata...  

 

Brak komentarzy: