środa, 6 lutego 2019

Dzień po dniu

6 lutego 2019

Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli...

Trwajcie w karności!
Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi...

Trzeba się zmobilizował - otworzyć na Słowo Życia...
Pokonać opór w sercu - zaufać miłości dobrego Boga...
Bóg jest naszym Ojcem - chce naszego dobra i pełni...
Wyszli od Boga - pielgrzymujemy do Domu Ojca...

Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony...
  

Brak komentarzy: