piątek, 19 września 2014

Dzień po dniu

19 września 2014

Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara...

Prawda o zmartwychwstaniu Jezusa jest fundamentalna w chrześcijaństwie i naszym życiu...
Świadkiem zmartwychwstania jest pusty grób, Całun Turyński i Chusta z Manopello...
Żołnierze przy grobie rozpowiadali wiadomość fałszywą i pogłoska ta dziś jest przekazywana...
My wierzymy, że Jezus zmartwychwstał - żyje i jest nadzieją naszego zmartwychwstania...

Przez chrzest jesteśmy zanurzeni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa...
Umieramy dla grzechu, a zmartwychwstajemy dla nowego życia w Duchu Świętym...
Pascha Jezusa jest naszą paschą - przejście ze śmierci do życia...
Jesteśmy odrodzeni duchowo i dlatego jesteśmy świadkami Jezusa Zmartwychwstałego...

Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli...

"Synu, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie". Kto bowiem tak mówi, wzmacnia słabego, czyni go silnym zachęcając, aby skoro uwierzył, nie upatrywał swego szczęścia w pomyślnościach tego świata. Jeśli bowiem przyzwyczai się pokładać ufność w pomyślności ziemskiej, przywiedzie go ona do upadku, gdy zaś spotkają go przeciwności, będzie cierpiał albo nawet zupełnie zginie. Kto tak buduje, nie buduje na skale, ale kładzie fundament na piasku. "Skałą zaś był Chrystus". Chrześcijanie więc powinni naśladować cierpienia Chrystusa, a nie uganiać za przyjemnościami. 
Człowiek słaby umacnia się, gdy słyszy: Przygotuj się na pokusy świata. Ale ze wszystkich wybawi cię Pan, jeśli twe serce nie oddali się od Niego. On przybył, aby cierpieć dla twego umocnienia, przybył, by ponieść śmierć, przybył, aby być znieważanym, cierniem koronowanym, niegodnie oskarżanym i w końcu przybitym do krzyża. Wszystko to On sam dla ciebie uczynił, ty nic. Uczynił nie dla siebie, ale dla ciebie.
Kimże zaś są ci, którzy lękając się urazić słuchaczy, nie tylko nie przygotowują na zbliżające się próby, ale nawet obiecują szczęście na tym świecie, którego Bóg wcale światu nie obiecał. Pan zapowiedział światu nieustanne udręki i cierpienia; ty zaś pragniesz, aby chrześcijanin był od nich wolny? Właśnie dlatego, że jest chrześcijaninem, będzie więcej cierpiał na tym świecie. 
Św. Augustyn

Brak komentarzy: