niedziela, 22 maja 2016

Dzień po dniu

22 maja 2016

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!...

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy...

Bóg jest i objawia swoje oblicze...
Jahwe - JESTEM KTÓRY JESTEM...
Jedyny Bóg jest w dziejach Izraela...
Jest Święty - niepojęty - nieogarniony...

Jezus objawia Boga Jahwe w sobie...
Kto mnie zobaczył - zobaczył Ojca...
Bóg jest Ojcem - dobrym Bogiem...
Jest miłosiernym Ojcem, bliskim...

Jezus jest Synem Ojca - równy i różny...
Jest Bogiem i stał się Człowiekiem...
Wszedł w historię ludzi, aby zbawić nas...
Umarł na krzyżu i zmartwychwstał...

Jezus zapowiada Parakleta - Ducha Prawdy...
Duch Jahwe jest równy Ojcu i Synowi...
Jest Bogiem, który jest i działa w Kościele...
Chce działać przez człowieka - charyzmatycznie...

Bóg jest Jeden - jest wspólnotą Trzech Osób...
Ojciec, Syn Boży i Duch Święty - To BÓG...
Bóg jest miłością - myśmy poznali i uwierzyli... 
Jesteśmy w sercu dobrego Boga - On kocha nas...

A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany...

Boże, po stokroć święty, mocny i uśmiechnięty -
Iżeś stworzył papugę, zaskrońca, zebrę pręgowaną - 
kazałeś żyć wiewiórce i hipopotamom -
teologów łaskoczesz chrabąszcza wąsami -

dzisiaj, gdy mi tak smutno i duszno, i ciemno - 
uśmiechnij się nade mną

ks. Jan Twardowski  
  

Brak komentarzy: