środa, 18 maja 2016

Dzień po dniu

18 maja 2016

Ubodzy duchem mają wstęp do nieba...

Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy...

Człowiek jest dobry - jesteś wezwany do dobroci czynów....
Duch Święty otwiera ciebie na dobroć samego Boga...
Grzech może być zaniechaniem dobra - lenistwo i opieszałość...
Pozwól, aby dobroć Boga objawiła się w twoich czynach...

Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami...

W trudnych sytuacjach, w jakich żyją osoby najbardziej potrzebujące, Kościół musi zachować szczególną uwagę, aby zrozumieć, pocieszyć, włączyć, unikając narzucania im zestawu norm, jakby były ze skały, zyskując w ten sposób efekt, że czują się osądzone i porzucone przez tę Matkę, która jest powołana, by nieść im Boże miłosierdzie.  
Amoris laetitia 49 

Brak komentarzy: