niedziela, 29 maja 2016

Dzień po dniu

29 maja 2016

Całemu światu głoście Ewangelię...

Niech wszystkie narody ziemi poznają Twe imię... 

Nie zamykajmy się w getcie naszego towarzystwa...
Bóg chce zbawić wszystkich najdalszych ludzi...
Wszystkich kocha i nas posyła z nowiną miłości...
Chce życia obfitości aż po krańce ziemi...

Jest jedna Ewangelia o bliskości miłosiernego Boga...
Jest jeden Krzyż - ołtarz miłości Boga do człowieka...
Jest jeden Zbawiciel - posłany i narodzony z Maryi...
Jego imię - JEZUS - jest naszym Panem i Przyjacielem...

Panie, nie jestem godzien - powiedz tylko słowo...
   

Brak komentarzy: