środa, 3 sierpnia 2016

Dzień po dniu

3 sierpnia 2016

Pan nas obroni, tak jak pasterz owce...

Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też podtrzymywałem dla ciebie łaskawość...

Jak to pojąć - miłość odwieczna Boga do mnie dziś...
Jak uwierzyć, że ja grzeszny buntownik jestem kochany...
Jak otworzyć się z ufnością na Jezusa, który przychodzi...
Jak przyjąć dar życia w pełni - gdy śmierć sieje zniszczenie...

Panie mój - już jestem i proszę wejdź w moje życie...
Niech światło Twojej miłości oświeci moją ciemność...
Chcę być Twój - chcę iść za Tobą drogą powołania...
Daj mi swego Ducha i prowadź mnie każdego dnia...

O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz...
  

Brak komentarzy: