poniedziałek, 8 sierpnia 2016

Dzień po dniu

10 sierpnia 2016

Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich...

Radosnego dawcę miłuje Bóg...

Bóg wciąż daje - człowiek zagarnia i ma za mało...
Nawróć się - dziękuj i dawaj miłość Jezusa ludziom...
Jesteś bardzo obdarowany miłością Pana - raduj się...
Otwórz swoje serce drugiemu - kto nie daje, ten traci...

Radość dawania jest blaskiem miłości Boga...
Uśmiechnij się i zobacz ludzi potrzebujących...
Daj im czas, dobre słowo, kromkę chleba...
Bądź radosnym dawcą - nigdy ci nie zabraknie...

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa...
   

Brak komentarzy: