czwartek, 4 sierpnia 2016

Dzień po dniu

4 sierpnia 2016

Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste...

Ty jesteś Piotr, czyli Opoka,
i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą...

Jezus jest skałą naszego zbawienia...
On jest naszym Panem i Mesjaszem...
To Jezus zwołał wspólnotę uczniów...
To On ustanowił Kościół na opoce...

Szymon Piotr jest pierwszy wśród braci...
Jest zwornikiem wspólnoty uczniów...
Ma dobre serce i myśli po ludzku...
Jezus go nie odrzuca, ale upomina...

Zejdź Mi z oczu szatanie!
Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku.
     

Brak komentarzy: