wtorek, 23 sierpnia 2016

Dzień po dniu

23 sierpnia 2016

Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię...

Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie...

Idziemy za Jezusem i oczekujemy Jego przyjścia w chwale...
On zawsze jest - przychodzi ciągle i przyjdzie na obłokach...
Jesteśmy w komunii z Nim - zanurzeni w miłości Ducha Świętego...
Wejdziemy do Chwały - On wprowadzi nas i tak pozostaniemy...

Potrzebujemy umocnienia w wierze - aby nadzieja w nas nie wygasła...
Misja jest trudna, ale nieodzowna - głoś w porę i nie w porę - nastawaj...
Doświadczysz odrzucenia - jak Jezus - ty nie wycofuj się, idź z radością...
Wspólnota wspiera cię w misji - Duch Święty rozpala i  prowadzi...

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca...   

Brak komentarzy: