piątek, 5 sierpnia 2016

Dzień po dniu

5 sierpnia 2016

Ja, Pan, zabijam i Ja sam ożywiam...

Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje...

Jesteśmy uczniami Jezusa - idziemy Jezu za Tobą...
Twoja droga jest naszą drogą - Twoje życie jest dla nas...
Ty nas wybawiłeś z krainy śmierci - Ty nas ocaliłeś...
Rysy Twojego człowieczeństwa nosimy w sobie...

Jesteś z nami, Panie Jezu, umacniasz nas w drodze...
Dajesz nam Ducha Świętego - niech miłość zapłonie...
Oczyszczasz nas - dajesz nowe serce zdolne do miłości...
Prowadzisz nas przez ciemny świat do Domu Twego Ojca...

Cóż za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł...    

Brak komentarzy: