czwartek, 25 sierpnia 2016

Dzień po dniu

25 sierpnia 2016

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu...

Bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie...

Jesteśmy w drodze - oczekujemy na Pana...
Masz czuwać przygotowany na Jego przyjście...
Oczekiwanie jest radosne z nadzieją nieba...
Pan przychodzi w ukryciu - puka i czeka...

Dobrze spełniaj powinności swego powołania...
Bądź wierny w małych rzeczach i zadaniach...
Służba Królestwa realizuje się w codzienności...
Składa się z małych spraw - jest wielką misją...

Powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa ich i naszego Pana...
    

Brak komentarzy: