niedziela, 7 stycznia 2018

Dzien po dniu

7 stycznia 2018

Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia...

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko...

Człowiek jest istotą poszukującą - gdzie jest sens...
Bóg, dobry Ojciec szuka zagubionego człowieka...
Przyjdź do wody żywej - twoje pragnienie miłości...
Słuchaj Słowa Pana - ziarno i gleba twego serca...

A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?...

Jesteś powołany do zwycięstwa - uwierz Miłości...
Jezus jest twoim Panem - Duch Święty przychodzi...
Przymierze chrztu jest fundamentem twej Paschy...
Ojciec ma upodobanie w tobie - jesteś wybrany...

Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie...

Brak komentarzy: