sobota, 6 stycznia 2018

Dzień po dniu

6 stycznia 2018

Uwielbiają Pana wszystkie ludy ziemi...

Powstań! Świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą...

Uczeń Chrystusa nosi w sobie blask Jego chwały...
Misja w świecie to roznosić woń poznania Pana...
Światło miłości w twoim sercu motywuje życie...
Każda chwila przeniknięta obecnością Jego Ducha...

Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się ...

Wiara rozszerza horyzonty postrzegania świata...
Nowe serce i nowe oczy widzą i czują nowy świat...
Idziemy w poszukiwaniu Tego który przyszedł...
To ty jesteś gwiazdą Jego obecności w świecie...

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać pokłon Panu...

Brak komentarzy: