czwartek, 11 stycznia 2018

Dzień po dniu

11 stycznia 2018

Wyzwól nas, Panie, przez Twe miłosierdzie...

Jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić...

Trąd jest symbolem grzechu - tak wszyscy zgrzeszyli...
Grzech wyklucza nas ze społeczności - jesteś na pustyni...
Jezus wziął na siebie grzech świata - stał się trędowaty...
Uzdrawia nas i przywraca społeczności - jesteś czysty...

Chcę, bądź oczyszczony...

Brak komentarzy: