poniedziałek, 8 stycznia 2018

Dzień po dniu

8 stycznia 2018

Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną...

Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże...
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię...

Nawrócenie jest otwarciem się na przygodę Bożej miłości...
Bóg mnie kocha i ma wspaniały plan dla mojego życia...
Jezus mnie woła - idę za Nim - jestem rybakiem ludzi...
Misja jest wielka - Duch mnie namaszcza dla służby...

Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi...

Brak komentarzy: