piątek, 12 stycznia 2018

Dzień po dniu

12 stycznia 2018

Na wieki będę sławił łaski Pana...

Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój...

Wszyscy jesteśmy paralitykami - potrzebujemy Jezusa...
On widzi nasze serca - grzech jest naszym paraliżem...
Przynieśli go - sam nie mógł przyjść do Jezusa...
Wstawiennictwo otwiera bramy działania Ducha w nas...

Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy...

Brak komentarzy: