środa, 3 stycznia 2018

Dzień po dniu

3 stycznia 2018

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela...

Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata...

To prawda o Jezusie - Synu Człowieczym...
On jest ocaleniem naszym - Jego krzyż...
Krew Baranka obmywa nasze grzechy...
Jest prawdziwym Bogiem - my Jego braćmi...

Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym...

Brak komentarzy: