piątek, 23 listopada 2018

Dzien po dniu

23 listopada 2018

Nad miód są słodsze Twoje przykazania...

Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach...

Bądź Słowem Pana - jesteś posłany do świata...
Duch Święty namaścił cię - misja jest już dziś...
Posłany jesteś, aby świadczyć o Światłości...
Twoje serce domem Boga - miłość i pokój...

Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców...  

Brak komentarzy: