środa, 28 listopada 2018

Dzień po dniu

28 listopada 2018

Dzieła Twe wielkie i godne podziwu...

Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny...

Idziemy pod prąd - odwagi, jeszcze godzina nie nadeszła...
Zmagamy się z przeciwnościami - odrzucenie bardzo boli...
Duch Święty nas umacnia - nie możemy się wycofać...
Zbawienie jest darem - jest też uciążliwą drogą pod górę...

Podniosą na was ręce i będą was prześladować...
Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie...
  

Brak komentarzy: