czwartek, 29 listopada 2018

Dzień po dniu

29 listopada 2018

Błogosławieni wezwani na ucztę...

Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!...

Jesteś z nami, Panie - zanurzeni w Twojej przyjaźni...
Jesteś naszym życiem, radością, nadzieją chwały nieba...
Dajesz nam swego Ducha - zbliż się kres naszej drogi...
Wieczne trwanie w pełni szczęścia w Twojej miłości...

A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie...
  

Brak komentarzy: