piątek, 2 listopada 2018

Dzień po dniu

30 października 2018

Szczęśliwy człowiek, który służy Panu...

Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej...

Wiara prowadzi mnie w komunii z Jezusem...
On pierwszy zaprosił mnie do przyjaźni...
Uwolnił mnie z ciemności - obdarzył łaską...
Objawia mi tajemnice królestwa mego życia...

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom...  

Brak komentarzy: