piątek, 15 kwietnia 2016

Dzień po dniu

15 kwietnia 2016

Całemu światu głoście Ewangelię...

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim...

Dziękuję Ci, Panie za Eucharystię...
Ty przychodzisz do mnie w Słowie...
Ty karmisz mnie swoim Ciałem i Krwią...
Tak jest naprawdę - Ty we mnie, ja w Tobie...

Przychodzisz do ludzi, aby dać nam życie...
Stałeś się Chlebem - aby nas nakarmić...
Twoja Krew obmywa nasze grzechy...
Ty jesteś cały dla nas - w Twojej miłości...

Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moic, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo, Alleluja...

Miłosierdzie potrafi spojrzeć w oczy każdej osobie; każda z nich jest dla niego cenna, bo każda z nich jest wyjątkowa...
Franciszek papa 
  

Brak komentarzy: