środa, 13 kwietnia 2016

Dzień po dniu

13 kwietnia 2016

Niech cała ziemia chwali swego Pana... 

Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo...

Twoje Słowo, Panie jest światłem i życiem...
Jesteśmy posłani, aby w drodze głosić Słowo...
To słowo jest źródłem wiary i nowości życia...
Posyłasz nas - rozpraszasz - abyśmy głosili...

Słowo stało się Chlebem Życia dla nas...
Gdy łamiemy chleb Jezus jest z nami...
On licznych jednoczy w jedno Ciało...
Abyśmy byli Miłością Boga dla świata...

To jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne...

W Jezusie możemy nie tylko namacalnie dotknąć miłosierdzia Ojca, ale jesteśmy pobudzeni, abyśmy sami stali się narzędziami miłosierdzia.
Franciszek papa  

  

Brak komentarzy: