środa, 20 kwietnia 2016

Dzień po dniu

20 kwietnia 2016

Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże...

Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie posłał. A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał...

Jezus w relacji do Ojca - jedność i posłuszeństwo...
Misja Jezusa - posłany na świat, aby zbawić ludzi...
Widzieć Jezusa, aby poznać oblicze Boga Ojca...
Miłosierny Bóg objawia się przez życie Jezusa...

Jezus jest posłany - teraz nas posyła do świata...
Jezus jest Słowem Ojca - my głosimy Słowo...
Przyjąć Słowo przez wiarę, aby ocalić życie...
Bóg nie potępia - Jezus czyni zbawienie...

Słowo Pańskie szerzyło się i rosło... 

Drodzy bracia i siostry, miłosierdzie nie może nas nigdy zostawiać w spokoju. Jest miłością Chrystusa, która nas „niepokoi”, aż nie uda się nam osiągnąć celu; która pobudza nas do objęcia i przyciśnięcia do siebie, do wciągnięcia osób potrzebujących miłosierdzia, aby umożliwić, żeby wszyscy byli pojednani z Ojcem. Nie powinniśmy się lękać. Jest to miłość, która do nas dociera i angażuje do tego stopnia, byśmy wychodzili poza nasze ograniczenia, pozwalając rozpoznać Jego oblicze w obliczu braci. Pozwólmy się posłusznie prowadzić tą miłością a staniemy się miłosierni jak Ojciec.
Franciszek papa 
   

Brak komentarzy: