poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Dzień po dniu

11 kwietnia 2016

Błogosławieni słuchający Pana...

Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?...

Wiara w Boga chce się w czynach wyrazić...
Pełnić wolę Bożą idąc drogą powołania...
Zaufaj Duchowi Świętemu - On poprowadzi...
Rozświetla mroki niewiedzy - daje moc..

Nie tylko chleb się liczy dla egzystencji...
Jest głód miłości - to zaproszenie dla ciebie...
Otwórz się - słuchaj Pana i bądź gotowy...
Wyjdź poza siebie - patrz oczami miłości...

Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał... 

Miłosierdzie jest przede wszystkim bliskością Boga wobec swego ludu. Bliskością ukazującą się i wyrażającą głównie jako pomoc i ochrona. Jest to bliskość ojca i matki... Uścisk tatusia i mamusi ze swoim dzieckiem. To bardzo wyrazisty obraz: Bóg bierze każdego z nas i podnosi do swojego policzka. Ileż zawiera on czułości i ile wyraża miłości! Czułość - słowo niemal zapomniane, którego współczesny świat - my wszyscy - potrzebujemy...
Franciszek papa 
  

Brak komentarzy: