czwartek, 14 kwietnia 2016

Dzień po dniu

14 kwietnia 2016

Dziś 1050 rocznica Chrztu Polski...
Mieszko I przyjął Chrzest - otworzył drzwi Jezusowi...
Rozpoczęła się droga wiary narodu Polskiego...
Dziś składamy Bogu wielkie dziękczynienie...

17 kwietnia będę obchodził 67 rocznicę mojego Chrztu...
W kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żbikowie...
Szafarzem chrztu był ksiądz Jan Twardowski...
Dziękuję Panu, bo jest dobry - Jego łaska trwa na wieki...

Niech cała ziemia chwali swego Pana... 

Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał...

Ojcze, dobry Boże, Ty mnie cudownie stworzyłeś...
Ty mnie pociągnąłeś więzami miłości do Jezusa...
Dziękuję za łaskę wiary i dar przyjaźni z Jezusem...
Dziękuję za laskę powołania i każdy dzień mego życia...

Ty przychodzisz do mnie w każdej Mszy Świętej...
Ten chleb w moich rękach jest Twoim Ciałem...
Ty przez Swego Ducha działasz przeze mnie...
Przebaczasz mi mój grzech i przygarniasz na nowo...

Ja jestem chlebem życia...
Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki...

Jakże zatem wiele obliczy ma Boże miłosierdzie! Poznajemy je jako bliskość i czułość, ale ze względu na to także jako współczucie i dzielenie się, jako pocieszenie i przebaczenie. Ten, kto go więcej otrzymuje, ten jest też wezwany by bardziej je ofiarować, dzielić się z innymi. Nie można go trzymać w ukryciu, albo zatrzymywać jedynie dla samych siebie. To coś, co rozpala serce i pobudza je do miłowania, rozpoznając oblicze Jezusa Chrystusa zwłaszcza w tych, którzy są najdalej, w słabych, samotnych, zdezorientowanych i usuniętych na margines.
Franciszek papa 
  
 

Brak komentarzy: