poniedziałek, 15 lutego 2016

Dzień po dniu

15 lutego 2016

Słowa Twe, Panie, są duchem i życiem...

Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!...

Powołanie do świętości jest powszechne - dla wszystkich...
Bóg tak nas stworzył na początku - grzech zniszczył piękno...
Na początku była przyjaźń z Bogiem i szczęście raju...
Grzech zburzył relację z Bogiem i piękno ludzkiej duszy...

Jezus zbawił nas na krzyżu i przywraca dar świętości...
Uwierzyć w Jezusa to wejść na drogę świętości...
Duch Święty przemienia nas wewnętrznie i uświęca...
Świętość jest darem Boga dla nas i zadaniem...

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili...   

Brak komentarzy: