niedziela, 21 lutego 2016

Dzień po dniu

21 lutego 2016

Pan moim światłem i zbawieniem moim...

Bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami...

Jeśli jesteś uczniem Jezusa masz odzwierciedlać Jego styl...
Tam gdzie żyjesz masz świecić blaskiem Jego miłości...
Twoje słowa, czyny - sposób życia ma być blaskiem Boga... 
Aby inni mogli iść za tobą drogą wiary w Jezusa...

Nasza ojczyzna jest w niebie... 

Jesteśmy w drodze - pielgrzymami do domu Ojca...
Jezus nas prowadzi i pragnie, abyśmy tam doszli...
Idąc za Nim - naśladując Go w miłości - dojdziemy...
Tam pełnia życia i szczęścia przebywania na zawsze...

Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem...

Abram uwierzył Bogu - obietnice potomstwa i własność ziemi...
Dał się prowadzić Bogu - zaufał Mu i był posłuszny...
Przymierze to więź z Bogiem i błogosławieństwo...
Jezus na krzyżu przypieczętował nowe przymierze...

To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie...

Kościół niesie Jezusa: to jest istotą Kościoła, niesienie Jezusa!
 Franciszek papa
  

   
 

Brak komentarzy: