piątek, 19 lutego 2016

Dzień po dniu

19 lutego 2016

Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?... 

Najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim...

Powrót do Boga - oczyszczenie z grzechów...
Pojednanie z braćmi - uwolnienie od przekleństwa...
Taka jest droga nawrócenia, gdy idziesz za Jezusem...
Duch Święty uzdrawia rany i przemienia serce...

Jezus chce, abyś żył pełnią życia...
Dlatego umarł za ciebie na krzyżu...
Jego miłość oczyszcza i leczy twe serce...
Jego Duch przemienia i posyła do ludzi...

Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy 
i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha.  

Człowiek może zbudować świat bez Boga, ale ten świat w końcu obróci się przeciwko człowiekowi...
Jan Paweł II  
 

Brak komentarzy: