środa, 24 lutego 2016

Dzień po dniu

24 lutego 2016

Wybaw mnie, Panie, w swoim miłosierdziu...

Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu...

Chcemy być wielcy, chcemy coś znaczyć...
Kariera od dziecka jest wpisana w nasze życie...
Walczymy o pierwsze miejsca w klasie i sporcie...
 Kto chce być pierwszy niech będzie ostatnim...

Kto kocha ten służy z oddaniem...
Służyć to ukazywać miłość Boga...
Aby móc służyć trzeba być wolnym...
Jezus jest Sługą nas wszystkich...

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia...
   

Brak komentarzy: