środa, 17 lutego 2016

Dzień po dniu

17 lutego 2016

Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie... 

Jonasz wstał i poszedł do Niniwy...

Jesteś dziś posłany - świadek Jezusa Chrystusa...
Niniwa to świat zanurzony w ciemność i grzech...
Ludzie żyją jakby martwi i zawieszeni w próżni...
Jezus szuka ich na rozstajach - ty jesteś posłany...

I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu...

Uwierzyć sercem - otworzyć się na Miłość...
Wszyscy potrzebujemy nawrócenia...
Jezus przychodzi i puka do naszych serc...
Niech Duch Święty odnowi oblicze tej ziemi...

Nawróćcie się do Boga waszego,
On bowiem jest łaskawy i miłosierny...
   

Brak komentarzy: