poniedziałek, 22 lutego 2016

Dzień po dniu

22 lutego 2016

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego...

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego...

Kim jest Jezus - Bóg i człowiek...
Przychodzi jako Mesjasz posłany...
Misja zbawienia to Jego zadanie...
Uwierzyć - to stanąć na Fundamencie...

Jezus - kamień węgielny naszego życia...
Wprowadza nas do wspólnoty Kościoła...
Jest naszym Panem i Zbawicielem...
Prowadzi nas do celu boskich przeznaczeń...

Kościół to wspólnota wyrosła na Skale...
Jest Piotr - pasterz dziś jako Franciszek...
Ukazuje nam Jezusa swoim posługiwaniem...
Jest głosem Jezusa, który dziś mówi do nas...

Ty jesteś Piotr - Opoka,
i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.
  

Brak komentarzy: