sobota, 22 lipca 2017

Dzień po dniu

22 lipca 2017

Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza...

Miłość Chrystusa przynagla nas...

Sięgamy do źródła miłości - Bóg ciebie kocha...
Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa - Pascha...
Abyś nie żył dla siebie - bo zginiesz na wieki...
Już znasz mnie według ducha - Duch to życie...

Szukasz - Pan jest blisko - grób jest pusty...
Jezus żyje - nie widzisz? Jest przy tobie...
Zna twoje imię - wprowadza w świat ducha...
Wraca radość i nadzieja - bądź Jego świadkiem...

Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono...

Brak komentarzy: