poniedziałek, 3 lipca 2017

Dzień po dniu

3 lipca 2017

Idźcie i głoście światu Ewangelię...

Jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga...
Gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus...

Jezu jesteśmy Twoimi przyjaciółmi...
Należymy do Ciebie - jesteś Panem...
Budujemy wspólnotę uczniów Pana...
Jesteśmy zanurzeni w Twojej miłości...

Wiara umacnia się przez Twoje słowo...
Twój Duch oczyszcza nas i prowadzi...
Misja w świecie czyni nas świadkami...
Krzyż jest w naszym życiu i cierpienie...

Nie lękamy się - Ty jesteś z nami...
Nasze serca Jezu świątynią Chwały...
Moc Twoja uwalnia od zmęczenia...
Radość w Duchu świętym świeci...

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli...

Brak komentarzy: