niedziela, 23 lipca 2017

Dzień po dniu

23 lipca 2017

Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy...

Wlałeś synom swoim wielką nadzieje, że po występkach dajesz nawrócenie...

Przychodzimy do Ciebie w słabości - kąkol jest w nas...
Dajesz nadzieję odkrywania dobra pośród chwastu...
Miłosierdzie Twoje daje ocalenie - perspektywę nieba...
Twój Duch uzdalnia do modlitwy - zapala w nas miłość...

Duch przychodzi z pomocą naszej słabości...Brak komentarzy: