poniedziałek, 17 lipca 2017

Dzień po dniu

17 lipca 2017

 Naszą pomocą jest Zbawiciel świata...

Wszystkich nowo narodzonych chłopców wrzucajcie do rzeki...

Życie człowieka jest darem Boga - wielką odpowiedzialnością...
Zabijanie dzieci jest największą zbrodnią zadawaną ludzkości...
Krzyż Jezusa jest zbawieniem - droga wyzwolenia jest przez krzyż...
Jezu Chryste jesteś naszym Odkupicielem - chcemy iść za Tobą...

Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien...
...

Brak komentarzy: