czwartek, 13 lipca 2017

Dzień po dniu

 13 lipca 2017

 Wspomnicie cuda,  które Pan Bóg zdziałał...

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie...

Jezus nas posyła z misją królestwa...
Daje nam autorytet i Ducha Świętego...
Świat pogrążony w ciemności grzechu...
Wyczekuje zbawienia - szuka miłości...

Idziemy z Ewangelią - Duch nas prowadzi...
Ludzie uciekają od nas w lęku potępienia...
Chcemy dać im miłość - prawda nas wyzwala...
Ocalenie świata w rękach Pana Boga...

 Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie...

Brak komentarzy: