czwartek, 27 lipca 2017

Dzień po dniu

27 lipca 2017

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże...

Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie...

Jesteśmy pogrążeni w ciemności - idziemy donikąd...
Chcemy dobrze - ale co to jest naprawdę dobro?...
Tyle informacji, tyle rozproszeń - jak słuchać?...
Oślepieni blaskiem demonicznych miraży - giniemy...

Pan mówi dziś w głębi naszych serc - kocham was...
Pan przychodzi i chce nas poprowadzić - idziesz?...
Bóg nie rezygnuje gdy jest ignorowany - szuka...
Jezus jest Chlebem - jest zawsze, abyś się nakarmił...

Wysławiam Cię, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom...

Brak komentarzy: